Za građane Srbije ukinute su vize za putovanja, u trajanju do ukupno 90 dana boravka u zemljama potpisnicama Šengenskog sporazuma, i to u periodu od 180 dana. Početak jednog "bloka" od 180 dana počinje da se računa sa prvim prelaskom šengenske granice. Nakon proteka 180 dana od dana prvog prelaska šengenske granice, računa se novi period od 180 dana u okviru koga je ponovo moguće boraviti ukupno 90 dana.

Sredstva na uvid od države do države

Međutim, i dalje su na snazi uobičajene mere granične kontrole na ulasku u šengenski prostor, koje inače primenjuju sve države, pa i Srbija, a koje imaju za cilj da spreče prekogranični kriminal, ilegalne migracije i da zaštite javni red i mir.

U tom smislu, granične službe država Evropske unije će nastaviti da sprovode kontrole državljana Srbije, koja pre svega ima za cilj da potvrdi da se u konkretnom slučaju zaista radi o nameri putovanja na kraći rok, a ne o nameri da se ostane u šengenskom prostoru duže od 90 dana.

Zbog toga se od građana može tražiti da navedu krajnju destinaciju putovanja, da pokažu da li imaju dovoljno sredstava za putovanje, bilo u gotovini, bilo posedovanjem kreditnih kartica ili drugih sredstava plaćanja.

Ne postoji standardni iznos finansijskih sredstava po danu putovanja koji je potrebno posedovati, i praksa zavisi od države do države. Ukoliko je, na primer, svrha putovanja turistička poseta, može se tražiti uvid u rezervaciju hotelskog ili drugog smeštaja.

Ukoliko je razlog učešće na stručnom seminaru, može se tražiti uvid u pozivno pismo ili spisak registrovanih učesnika seminara, i tome slično.

Ukoliko se putuje u posetu srodnicima ili prijateljima u zemljama potpisnicama Šengenskog sporazuma, nije potrebno imati formalno garantno pismo, ali svakako treba biti u mogućnosti da se tačno navedu podaci o osobi kod koje se putuje, adresa na kojoj će se boraviti i slično.